Cjenik najma

 

OBRATITE PAŽNJU!  Preuzmite cjenik i ujverite se u najpovoljniji najam!  

U cijeni je zaračunata sva oprema za prijevoz tereta: španeri,spužve,strunjače, rampe, potpirači...

KONTAKT
091/1939 441

AUTORIJEKA preuzmi cjenik (u izradi novi cjenik!)