Kontakti

Mob: 091 1939441 /  098 1689920

E-mail: info@autorijeka.hr

 

AUTO RIJEKA d.o.o.

Spinčići 73, 51215 Kastav

Registrirano na Trgovačkom sudu u Rijeci

Čl. Uprave R.Marot

MBS:040366358, OIB: 63313567486

IBAN: HR2124840081135015401

Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cjelosti

 

Designed by: Petris Design